Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach

Dnia 18 maja 2019 r. Stowarzyszenia Apostołowie Miłosierdzia Bożego zorganizowało pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. W tej pielgrzymce wzięli udział parafianie z następujących parafii: pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu – Gądowie, pw. św. Kazimierza Królewicza we Wrocławiu, pw. św. Jerzego w Ziębicach oraz pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie. Duchowymi opiekunami byli kapłani należący do Stowarzyszenia: ks. Łukasz Ulas, ks. Paweł Misiołek, ks. Wiesław Wawrzynów i ks. Bartosz Trojanowski. Wyjątkowym duszpasterzem tej pielgrzymki był o. biskup Jacek Kiciński, który przewodniczył Mszy świętej w sanktuarium oraz wygłosił do uczestników konferencję o potrzebie bycia miłosiernym. Łącznie w tej pielgrzymce wzięło udział około 200 osób. Oprócz wizyty w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odwiedziliśmy także Centrum św. Jana Pawła II. Tam przez chwilę przy relikwiach naszego świętego patrona modliliśmy się o „wyobraźnię miłosierdzia” dla nas. Ostatnim punktem pielgrzymki była Bazylika Grobu Pańskiego w Miechowie, tam cała wspólnota modliła się nieszporami i w pięknej procesji udała się do Grobu Pańskiego z zapalonymi świecami. Dla wielu to było piękne przeżycie duchowe i doświadczenie żywej wspólnoty Kościoła.

O tej pielgrzymce wspomniał także wrocławski „Gość Niedzielny”:

https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/5571698.Pielgrzymka-do-sanktuarium-Milosierdzia-Bozego