O nas

Każdy może doświadczyć tej szczególnej obecności Boga w jego Miłosierdziu, otrzymując od Niego ten wielki dar Bożego przebaczenia. Mamy też świadomość, że doświadczywszy tak naprawdę tego wielkiego daru nie można go zatrzymać tylko dla siebie. I dlatego ten kto doświadczył Bożego Miłosierdzia pragnie dzielić się miłosierdziem z innymi. Takie zadanie ma nasza wspólnota Prywatne Stowarzyszenie Apostołowie Miłosierdzia.

Zarząd stowarzyszenia Apostołów Miłosiedzia

Ks. Bartosz Trojanowski

MODERATOR GENERALNY

Ks. Łukasz Ulas

ZASTĘPCA MODERATORA GENERALNEGO

Ks. Dawid Dudziak

CZŁONEK KAPITUŁY GENERALNEJ

Ks. Piotr Rozpędowski

CZŁONEK KAPITUŁY GENERALNEJ

Ks. Paweł Misiołek

CZŁONEK KAPITUŁY GENERALNEJ

Anna Stocka

KOORDYNATOR DS. DZIAŁALNOŚCI
CHARYTATYWNEJ STOWARZYSZENIA

Małgorzata Babicka

KOORDYNATOR DS. PROPAGOWANIA
DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Basia Biernat

GRAPHIC DESIGNER

Piotr Biernat

INFORMATYK