FORMACJA WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OBEJMUJE:

FORMACJA SZCZEGÓŁOWA KAPŁANÓW

Formacja szczegółowa kapłanów ma polegać przede wszystkim na doskonaleniu posługi kapłańskiej jako Apostołów Miłosierdzia przez doskonalenie swojej posługi jako szafarza w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez zdobywanie umiejętności coraz bardziej skutecznego głoszenia Słowa Bożego.
Taka formacja odbywać się będzie przede wszystkim przez organizowanie różnego rodzaju konferencji i warsztatów tematycznych oraz innych paneli dyskusyjnych dla kapłanów.

Kapłani mają też za zadanie motywować do dzieł miłosierdzia wszystkich wiernych dlatego duchowni będący Apostołami Miłosierdzia będą starali się towarzyszyć swoimi działaniami i przede wszystkim modlitwą wszystkim projektom promowanym przez Stowarzyszenie i szerzącym kulturę miłosierdzia.

FORMACJA SZCZEGÓŁOWA WIERNYCH ŚWIECKICH

Formacja szczegółowa wiernych świeckich ma polegać na dostrzeganiu potrzeby pełnienia uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Dlatego należy troszczyć się o przedstawianie wszystkim osobom ich możliwości pełnienia uczynków miłosierdzia wobec bliźniego czy to w swojej okolicy czy nawet tych, których osobiście nie znają.

Pobudzanie wrażliwości na drugiego człowieka powinno odbywać się poprzez spotkania i zachęcanie do zaangażowania w pełnione przez Stowarzyszenie uczynki miłosierdzia.