Wrocław +48 45 00 777 99 kontakt@apostolowie-milosierdzia.pl

Apostołowie Miłosierdzia

Jesteśmy stowarzyszeniem, które gromadzi wszystkich wiernych, zarówno duchowych jak i świeckich.

Miłosierdzie

Dostrzegamy potrzebę miłosierdzia w życiu każdego człowieka. Pragniemy uświadamiać wszystkim ludziom, że tak naprawdę będą szczęśliwi tylko jeśli przyjmą Miłosierną Miłość Boga i będą się nią dzielić z innymi.

Formacja

Tej Miłości miłosiernej można doświadczyć tylko przez właściwą formację sumienia i otwarcie się na działanie łaski w sakramentach. Potem rodzi się pragnienie, aby świadczyć o miłosierdziu innym i czynić uczynki miłosierne względem bliźniego.

Wspólnota

Dlatego pragniemy w naszej wspólnocie uświadomić sobie co jeszcze oddala nas od Boga i zwyciężać nasze słabości przez kierownictwo duchowe. Chcemy dawać coś od siebie dla drugiego człowieka i mamy świadomość, że razem możemy więcej. Chcesz do nas dołączyć?

Zostań Apostołem Miłosierdzia

Świadectwa

Wspólnota, motywuje do samorozwoju, jest wsparciem w trudnych chwilach, jednocześnie uczy odpowiedzialności za innych.

/ Mariusz /

Uczynki miłosierdzia warto pełnić, ponieważ wtedy jesteśmy wierni „czystej Ewangelii”, wtedy tak naprawdę realizujemy to co mówił Jezus. 

/ Piotr /

Dla mnie osobiście słowo ,,miłosierdzie” oznacza coś szczególnego. Dawać miłość, radość, serce drugiemu człowiekowi. Otrzymywać jakąś szczególną łaskę od Boga i od drugiego człowieka. Służyć zdrową pomocą człowiekowi, który tego pragnie.

/ Tomasz /

Wspólnota zwielokrotnia siłę pojedynczej osoby i pozwala razem zrobić więcej. W niej talenty jednego stają się talentami innych, a wady wspólnie stają się łatwiejsze do pokonania.

/ Paweł /

Miłosierdzie to ten przymiot Boga, który uratował mi życie.

/ Adam /

Można poczuć się swojsko, wśród swoich, dzielenie się doświadczeniami ale przede wszystkim pokazywanie sobie nawzajem że warto dla Jezusa i razem w „apostolskiej wspólnocie” żyć.

/ Paweł /